Säker och kostnadseffektiv IT-Drift!

Wan 2 Lan AB är ett kunskapsföretag inom affärsområdet IT Drift och Infrastruktur.  Vår affärsidé är att leverera, installera, driftsätta och genomföra fortlöpande underhåll inom våra affärsområden.

Online Backup och Säkerhet

Kom åt din data överallt!

Online Backup och Säkerhet.

Backup och Säkerhet
Kostnadseffektiv IP telefoni

Trassel i växelskåpet?

Vi tar hand om er IP telefoni.

Se våra telefonilösningar