Backup och Säkerhet

En absolut nödvändighet i dagens informationssamhälle är att säkerställa att organisationens information finns säkert skyddad. Det är också viktigt att den snabbt går att återställa efter en eventuell förlust. Dagens hot är många, förutom den mänskliga faktorn hotar systemkrascher, virus, hackarattacker, brand, stöld och förlust.

Klicka här till höger för se vad Online backup lösningar och våra olika säkerhets tjänster kan göra för Er.