Hur vi jobbar

Wan 2 Lan AB är ett IT Företag. Vår affärsidé är att leverera, installera, driftsätta och genomföra fortlöpande underhåll inom våra affärsområden. Målgruppen är små och medelstora företag som har ett behov av kontinuerlig drift och support av kontorets kommunikations produkter. Vi hjälper företag att öka resultat och omsättning med hjälp av ny modern teknologi. Wan 2 Lan AB utgår alltid från kundens behov, inte leverantörens.
 
Vill ni veta mer? Fyll i vårt online formulär här.