IP Telefoni

Wan 2 Lan AB har valt att samarbeta med Ericsson-LG för telefonsystem. Vi är utbildade och certifierade på samtliga system och produkter inom Ericsson-LG som vi säljer.

Ericsson-LG´s iPECS gör det lätt att anpassa telefonilösningen efter varje användares behov. Systemet är mycket enkelt att installera och administrera. Eftersom man använder samma infrastruktur för både tal och data krävs inte skilda nät och därför minskas ägandekostnaden för telefonin.

Till skillnad från många IP-telefonisystem baseras iPECS inte bara på ny teknik utan har även alla övriga telefonifunktioner som LG-Ericssons traditionella telefonsystem har. Eftersom iPECS är ett rent IP-system (till skillnad från konverterade TDM-system) klarar iPECS att i grundutförande hantera större samtalsmängder utan att behöva kompletteras med extra IP-kanaler.

Genom att använda sig av den senaste VoiP (Voice over IP) teknologin med bland annat IPsec och Qos, utgör iPECS en IP-telefoniplattform som är klar för att skydda och prioritera tal i datanätet och är därmed framtidssäkrad.

iPECS möjligheter överträffar behoven med dess sofistikerade funktioner och lösningar som krävs av företag idag. Genom att IP-telefoni nyttjar företagets befintliga WAN-förbindelser är det enkelt och säkert att koppla telefoni mellan fler lokalkontor.

En serie IP-telefoner, allt ifrån enkla modeller med basfunktioner till mer avancerade telefoner med stor display samt avancerade applikationer, är framtagna för att förenkla och effektivisera vardagen.

iPECS-telefonerna är enkla att använda, välj bland flera modeller
Det stora spektrum av iPECS-terminaler gör att du lätt kan välja rätt kommunikationsverktyg för just dina specifika telefonibehov. Sortimentet består av allt från basmodellen då kostnadsaspekten är viktigast, till de mest avancerade multimediaterminalerna med mängder av funktioner och möjligheter. Kraftfulla funktioner och smart design, från basfunktioner till mer avancerade, trådlösa eller trådbundna, i form av hårdvara eller mjukvara, det är bara att välja efter behov.

LIP-8000* serien, smart design och många funktioner
LIP-serien, telefoner och DSS konsoll erbjuder användare ett brett sortiment att välja bland. Alla telefoner i serien har flexibla knappar med LED-indikator. Knapparna kan individuellt programmeras för valfria funktioner, vilket gör att telefonerna är lätta att använda och passar användarnas olika behov.

Den snygga designen gör att telefonen passar i alla miljöer och dess användare lär sig snabbt de användarvänliga funktionerna. Navigeringsknapp, tydliga flerradiga displayer, många olika ring toner och samtalsidentifiering är bara några av alla användbara funktioner hos telefonerna. Bluetooth modulen (vissa modeller) ger möjlighet till trådlös kommunikation.

Telefonerna kan antingen strömförsörjas via en adapter, eller över ett LAN med inbyggd strömförsörjningsfunktion. Vidare finns i vissa modeller, en inbyggd 10/100 Mbs switch port för inkoppling av t ex användarens PC.

LIP-serien erbjuder även prioritering av tal trafiken (över data) för att tal kvaliteten inte ska försämras vid hög datatrafik. Vidare kan programvaran och funktionerna i telefonerna enkelt uppgraderas med hjälp av det enkla administrationsverktyget.

* LIP-8000 serien kan enbart användas i iPECS Fas5 och framåt.
 
Vill ni veta mer? Fyll i vårt online formulär här.