IT Drift

Majoriteten av IT-leverantörer som riktar sig mot små och medelstora företag arbetar efter en reaktiv affärsmodell "Det gamla sättet att utföra IT Drift" där inställelse tider och problem är i fokus. Eftersom de tekniska verktygen ofta saknas och intäkterna i en timbaserad affärs modell är direkt kopplad till antalet problem som kunden har så är det svårt att hitta en leverantör som tillämpar proaktiva åtgärder fullt ut då det direkt påverkar lönsamheten. Man är helt enkelt beroende av att problem uppstår.

Vi på Wan 2 Lan  har tagit steget fullt ut och skapat en Ny affärsmodell samt investerat i olika verktyg från  N-Able "Solarwinds" för att kunna tillhandahålla proaktiv IT-support och IT Drift till fast pris per månad. Dessa verktyg skapar oss ett system som ger oss full kontroll över alla våra kunders IT-Drift och IT-miljö i ett och samma gränssnitt. Vi har möjlighet att upptäcka och åtgärda fel innan de utvecklas till problem som kunden märker av.

Vårt mål är att vara en leverantör som har intresse av att kundernas IT miljö mår så bra som möjligt och vi delar kundernas mål – det ska vara så lite problem som möjligt. Det skall helt enkelt bara fungera. Se här till höger vad Wan 2 Lan Care "IT Drift till fast pris" kan göra för Er.

Se nedan vad man inte skall göra med automatisering.