Kabelsystem för datanät och fibernät

Kabelsystem för datanät och fibernät Kategori 5e, 6, 6a, 7 och 7a

Wan 2 Lan projekterar och designar strukturerade kabelsystem för framtiden samt anpassar data näten efter Ert behov. Vi följer utvecklingen från främsta ledet vad gällande den snabba tekniska utvecklingen av nätverksprodukter. Alla våra leverantörer använder ISO godkända material. Självklart följer vi och håller oss uppdaterade gällande standarder, instrument och leverantörers föreskrifter.

ExcelLoggoBrandRexLogo

Tanken med ett data nät "fastighets nät" är att det skall utgöra en lika naturlig del av byggnaden som till exempel elsystemet. Varje rum får tillgång till den kommunikation som hon eller han behöver, oavsett om det rör sig om data, video, telefoni, eller annan kommunikation.

Att kabelsystem ska uppfylla gällande internationella och Europeiska normer, samt vara testade och provade av oberoende testlaboratorier är en självklarhet idag. 

Vi på Wan 2 Lan har tagit steget lite längre, inte så att vi tänjer på gällande regler och normer. Förutom att våra kabelsystem ska uppfylla gällande standarder, har vi även tänkt på installatören som ska installera kabelsystemet och även på användaren av nätet när installationen är klar.

För installatören har våra kablar lite mindre friktion, vilket gör att de glider lite lättare vid installation. Kabeln är enklare att skala och är lite stryktåligare än många andra. Kontakt donen (RJ45) finns både som verktygs löst och för verktyg, då kan installatören välja den metod som han/hon är trygg med. Att vara trygg när man installerar, att kabeln löper friktionsfritt vid kabeldragning och är enklare att skala, sparar både tid och pengar, både för installatören och användaren. Wan 2 Lan lämnar via våra leverantörer ex. Brand Rex, Excel, mm och certifierade installatörer, upp till 25 års garanti på hela kabelsystemet. För användaren innebär det att han/hon vet att installerat system alltid fungerar optimalt och problemfritt, dag efter dag. Det skall helt enkelt bara fungera.

Vi kan hjälpa Er med alla typer av kabelsystem. Vi tar hänsyn till gällande standarder och satsar på hög kvalitet och prestanda. 

I del av dem  tjänster vi erbjuder ingår bland annat:

  • Design av kabelsystem. 
  • Kanalisation.
  • Kabelförläggning, oskärmat, skärmat och fiber. 
  • Kontaktering, enkeluttag och dubbeluttag samt panel. 
  • Mätning. 
  • Dokumentation.

 Ett exempel kan vara att du vill öka hastigheten i ditt befintliga data nät och redan har ett kabelsystem ”Några år gammalt” som du inte vet om det klarar mer än 100 Mbit/s. Tyvärr kan det också vara så att det lovar 1 Gbit/s, men ändå inte håller måttet. Många företag idag börjar framtidssäkra sina nät för 10Gbit/s och uppåt. Vi hjälper Er att göra en analys av prestandan på det befintliga koppar och fiber nätet.

Vi mäter systemet, dokumenterar och kan sedan ge klartecken till att det verkligen håller för högre överföringshastigheter, alternativt komma med förslag till åtgärder för att det ska klara de krav ditt företag har. Det kan vara en trygghet att undanröja risken för försämrad funktion eller kostsamma drift stopp.


Se filmen om hur det ej skall se ut i ett server skåp. Och givetvis hur det kan eller skall se ut.