Autotask Workplace

Autotask Workplace

Autotask Workplace är en tjänst som kombinerar fördelarna med backup, säker tillgång till filer och virtuellt projektarbete.


Backup

  • Dina filer säkerhetskopieras automatiskt från din PC i när du ändringar i dina dokument. Backupen sparar flera versioner av dina filer så du kan återställa ett dokument så som det såg ut i t.ex. förra veckan, trots att du gjort och sparat flera ändringar sedan dess.

 Access

  • När du är på språng eller arbetar med andra, har du obegränsad och säker tillgång till dina säkerhetskopierade filer via PC, Mac eller mobila enheter. Autotask Workplace stöds av de flesta moderna mobiltelefoner såsom Iphone och Blackberry och telefoner med Android operativsystem.
  • Från din mobila enhet kan du läsa dokument, skicka dem vidare till någon, faxa eller till och med skriva ut dem.

 Arbeta tillsammans, projekt

  • Bygg grupper med medlemmar både inom och utom ert företag och arbeta tillsammans i avgränsade projekt. Dela filer inom teamet och låt medlemmarna göra löpande uppdateringar.
  • Medlemmarna i teamet kan även kommentera andras inlägg och filer på ett sätt som liknar hur man kommenterar i t.ex. Facebook. En användare i teamet kan lägga till en fil och en annan kan uppdatera den med mer information och kommentarer.
  • Den lagring som köps till Autotask kontot kan fördelas av administratören efter användarnas behov. Man kan t.ex. låta en användare få tillgång till 5 GB för sin backup och en annan får tillgång till 10 GB. Detta gör att man kan utnyttja sin lagringsvolym maximalt.
Vill ni veta mer? Fyll i vårt online formulär här.