Vad Proffsen Tycker

Säkerhet

Enligt en utredning från IT-beredskapsmyndigheten är kontinuerlig uppdatering av antivirus program och övriga system den viktigaste delen i säkerhetsarbetet efter att ha ett optimalt brandväggs skydd. Kontinuerliga uppdateringar sätter stopp för den typ av maskar och virus som sprids på Internet snabbt efter att ett säkerhetshål i exempelvis Microsoft Windows identifierats. Ett bra skydd övervakar att samtliga datorer kontinuerligt har de senaste versionerna av det tillgängliga skyddet. Ett centraliserat övervaknings bart antivirus skydd kan installeras för samtliga arbetsstationer ”Även Macintosh, Se rekommendationer från Apple” samt Servrar. En server klient installeras som möjliggör utskjutning av programvaran. 

Backup
En absolut nödvändighet i dagens informationssamhälle är att säkerställa att organisationens information finns säkert skyddad. Det är också viktigt att den snabbt går att återställa efter en eventuell förlust. Dagens hot är många, förutom den mänskliga faktorn hotar systemkrascher, virus, hackarattacker, brand, stöld och förlust. Den vanligaste lösningen är att skydda sina data med band-backup eller liknande lösningar. 

Reflektera över följande frågor

  • Fullbordas backup dagligen?
  • Vem ansvarar för att backup genomförs?
  • Lagras band offsite?
  • Kommer band att fungera när de behövs?
  • Hur lång tid tar åter ställnings processen?
  • Vad är konsekvensen om till exempel om hela lokalen brinner ned?

För att skydda sig mot detta måste informationen lämna huset varje dag. Med en Online Backup "Internet Backup" krypteras er data och skickas varje natt till en datahall med backup servrar i ex. Kista, Helsingborg, Belgien, Irland eller England. Servrarna står säkert i certifierade datahallar med intrångs skydd  brandskydd och reservkraft. Allt övervakas kontinuerligt att backupen tas som den skall. Vid eventuella fel går ett automatiserat larm till dem ansvariga som genast tar tag i ärendet. Det är självklara fakta att kunddatabaser, rapporter, ekonomi data, marknadsdata samt specifikationer kan ta flera år att bygga upp. Det skapar enorma problem för affärerna om informationen skulle gå förlorad. Med en Online Backup så får man en trygghet i form av att det alltid fungerar. 

Gartner Group har genomfört en undersökning som visar att tre av fem företag som tappar all sin information slutar vara verksamma inom två år. Det är viktigt att säkerställa att all er data är tryggt lagrad. Wan 2 Lan´s Online Backup "Livevault eller Connected Backup" är en effektiv och pålitlig lösning på den kritiska processen av backup och åter ställning  Den är snabb, kostnads effektiv, trygg och garanterar att organisationens information finns tillgänglig när den behövs.

Övervakning 24/7.  Wan 2 Lan ansluter sitt övervakningssystem till IT-miljön och kan på så sätt övervaka affärskritiska tjänster för att möjliggöra proaktiva åtgärder. Exempelvis kan hårddiskar vars lediga utrymme håller på att ta slut generera ett larm. Även tjänster som e-post, skrivare och Internet anslutningar övervakas. Eventuellt larm går direkt till Wan 2 Lan´s Sevrar som vidtar automatiska åtgärder och samtidigt meddelar kunden om eventuella problem och hur de löses. Tryggt och effektivt!

Fjärrstyrning
Fjärrstyrning av samtliga arbetsstationer och servrar i miljön. Fjärrstyrningen möjliggör snabba insatser direkt från vårt kontor. Underhållet kan också oftast ske utan att det påverkar ert arbete. Detta blir en form av grön IT , Där Wan 2 lan bidrar till att minska bil åkandet. Detta är en av anledningarna till att alla Wan 2 Lan Care kunder slipper reskostnader.

IT-strategi
En väl fungerande IT-miljö kräver mycket mer än bara fel avhälpning. Det krävs även planering och övergripande strategi arbete. Wan 2 Lan har som ambition att våra kunder ska ha en IT-miljö som på bästa sätt kan stödja affärsverksamheten. Därför tillhandahåller Wan 2 Lan en IT-strateg som kan hjälpa till med att ta fram IT-policys, strukturera och planera förändringsprojekt, inköp och verka rådgivande i alla frågor som rör IT. Regelbundna möten mellan kunden och IT-strategen, hålls där intervallen normalt varierar mellan en gång i månaden till en gång i halvåret, beroende på kundens situation.

Som ny kund gör vi alltid en kostnadsfri hälsokontroll av Ert företags IT Miljö.

Vill ni veta mer, Om hur Vi kan hjälpa Er att skapa en Tryggare och mer Kostnadseffektiv  IT Miljö? Det skal bara fungera! Fyll i vårt online formulär här.

Författare: Sysop - Kista 120914