Wan 2 Lan Care

Ta kontrollen över dina IT Kostnader med ett fast pris avtal.
Wan 2 Lan Care - Automatiserad IT Drift -
Serviceavtal för en säkrare driftsmiljö
.

Ibland kan det vara svårt att välja. Ska företaget hantera driften själv eller ska den outsourcas? Vilka hård och mjukvaror behövs och hur blir företagets IT-miljö mest effektivt? Hur vet företaget vilken lösning som stödjer affärsverksamheten och hur kan IT hjälpa medarbetarna att nå sina mål? Efter många år av driftsansvar i olika företags IT-miljöer påstår vi att vi kan IT och IT Drift.

IT Drift till fast pris?

IT Drift "IT Support" som ett paket av tjänster som en kostnadseffektiv lösning för mindre och mellan stora företag. Ni får tillgång till ett fast pris. Priset baseras på vilken utrustning och funktionalitet som ni önskar ingå i Ert Serviceavtal. Nu slipper ni omoderna avtal som gör det dyrt att ha IT Problem. Vi tar betalt för
att det fungerar,
inte för att det inte fungerar. Och det skall bara fungera!

Fördelarna.

Ni kan för första gången göra en IT budget som stämmer. Vi har verktyg för att lösa problemen permanent så att de aldrig uppstår igen. Vi utför preventiva åtgärder så att IT frågor aldrig får en möjlighet att utvecklas till ett problem. Wan 2 Lan och kund har samma mål, det ska vara så lite problem som möjligt. Det ligger i vårt intresse att kundens IT miljö är i bästa möjliga skick eftersom vi inte tar betalt varje gång vi är på plats.

Så här fungerar det.

Med vår långa erfarenhet i IT branschen och med kunder från olika verksamheter vet vi på förhand vilka problem som kan uppstå.  Det gör att vi i uppstarts fasen identifierar alla kända och för kunden ännu okända problem och åtgärdar dem. Våra väl utarbetade rutiner och processer för IT-Drift och IT Support gör att vi kan leverera på en hög nivå. Vi övervakar alla berörda system och sätter olika tröskel värden så att vi blir informerade om problem är på väg att utvecklas och behöver åtgärdas. När vi upptäcker säkerhetsbrister och förbättringspotential hos andra kunder implementerar vi även dessa åtgärder i er miljö, om dem är relevanta. Det är detta vi kallar för Automatiserad IT Drift.

En del av det som ingår i tjänsten

  • Helpdesk
  • Ärendehantering , Från din dator, Via E-Post eller Telefon.
  • Garanterad IT Support inom 4 -8 Timmar. Oftast alltid omgående.
  • Garanterad Fjärrstyrning inom 4-8 Timmar. Oftast alltid omgående.
  • Automatiserad IT-Drift och underhåll.
  • Administration, Övervakning, Inventering och Dokumentation.
  • Inga reskostnader "Kan bli dyrt och tidskrävande"
  • Lägre Priser per Timme.

Se Henrik Dorsin utföra Support på det gamla sättet. Se nedan.


Vill ni veta mer, Om hur Vi kan hjälpa Er att skapa en Tryggare och mer Kostnadseffektiv  IT Miljö? Det skal bara fungera! Fyll i vårt online formulär här.