VMware Server som tjänst

RTEmagicC_VMW-LGO-VMware-vCloud-pwrd-Metal_01_png

VMware,
den globala ledaren inom virtualisering och moln infrastruktur, levererar kundbeprövade lösningar som ökar IT-hastigheten genom att minska komplexiteten och möjliggöra en mer flexibel och rörlig tjänsteleverans. VMware gör det möjligt för företag att använda sig av en moln modell som är anpassad för kundens unika affärsutmaningar. VMwares tillvägagångssätt snabbar på övergången till molntjänster samtidigt som det bevarar befintliga investeringar och förbättrar säkerhet och kontroll. Med vårt toppmoderna Datacenter så kan vi sänka kostnaderna, öka affärsrörligheten och säkerställa valfriheten.

VMware tjänsten är tillgänglig med. Olika exempel.

  • Resurser som är fullständigt konfigurerbara för att nå optimal prestanda
  • Resurser som kan delas och tilldelas dynamiskt för att förbättra användningen
  • Multipla interna och externa IP-adresser
  • En fullständigt konfigurerbar virtuell brandvägg
  • VPN-tunnlar för LAN-anknytningar
  • Val mellan operativsystemen Linux och Windows