WAN 2 LAN CARE ™

 

AUTOMATISERAD IT DRIFT

Underhållsavtal för en säkrare driftsmiljö.

 

 

 

 

 

 

Allt automatiserat

 

Att förse användarna med applikationer, tjänster och service är något som utförs till stora delar manuellt. Detta kräver tid och tar betydande resurser vilket i slutändan driver kostnader. I en tid då leveranstider och kostnadseffektivisering står högt upp på agendan, blir därför IT-automatisering helt enkelt räddningen.

 

Wan 2 Lan AB erbjuder underhållsavtal för att i förebyggande syfte utföra periodiska kontroller av IT-system. Att automatisera it driften med Wan 2 Lan AB ger dig som kund, mervärden i form av ökad driftsäkerhet och högre tillgänglighet. Baserat era krav på säkerhet, kostnadskontroll och snabb support kan ni välja mellan två varianter av underhållsavtal.

 

Rörlig ”Wan 2 lan Care”eller Fast ”Wan 2 Lan Care Plus” som innebär full service med komplett & trygg it-support till fast pris.

 

Ta kontrollen över dina IT Kostnader med ett fast pris avtal.

 

Wan 2 Lan Care – Automatiserad IT Drift Underhållsavtal för en säkrare driftsmiljö.Ibland kan det vara svårt att välja. Ska företaget hantera driften själv eller ska den outsourcas? Vilka hård och mjukvaror behövs och hur blir företagets IT-miljö mest effektivt? Hur vet företaget vilken lösning som stödjer affärsverksamheten och hur kan IT hjälpa medarbetarna att nå sina mål? Efter många år av driftsansvar i olika företags IT-miljöer påstår vi, att vi kan IT.

 

IT-drift som ett paket av tjänster som en kostnadseffektiv lösning för mindre och mellanstora företag. Ni får tillgång till ett fast pris. Priset baseras på vilken utrustning och funktionalitet som ni önskar ingå i Ert Underhållsavtal. Nu slipper ni omoderna avtal som gör det dyrt att ha IT Problem. Vi tar betalt för att det fungerar, inte för att det inte fungerar.

 

Och det skall bara fungera!

Fördelarna.

 

Ni kan för första gången göra en IT budget som stämmer. Vi har verktyg för att lösa problemen permanent så att de aldrig uppstår igen. Vi utför preventiva åtgärder så att IT frågor aldrig får en möjlighet att utvecklas till ett problem. Wan 2 Lan och kund har samma mål, det ska vara så få problem som möjligt. Det ligger i vårt intresse att kundens IT miljö är i bästa möjliga skick eftersom vi inte tar betalt varje gång vi är på plats.

 

Så här fungerar det.

 

Med vår långa erfarenhet i IT branschen och med kunder från olika verksamheter vet vi på förhand vilka problem som kan uppstå.  Det gör att vi i uppstarts fasen identifierar alla kända och för kunden ännu okända problem och åtgärdar dem. Våra väl utarbetade rutiner och processer för drift och support gör att vi kan leverera på en hög nivå. Vi övervakar alla berörda system och sätter olika tröskelvärden så att vi blir informerade om problem är på väg att utvecklas och behöver åtgärdas. När vi upptäcker säkerhetsbrister och förbättringspotential hos andra kunder implementerar vi även dessa åtgärder i er miljö, om dem är relevanta. Det är detta vi kallar för Automatiserad IT Drift.

 

Säkerhetsuppdateringar och övriga fixar i IT-miljön skjuts ut centralt. Övervakning sker 24/7, och eventuella fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller per automatik. Med våra moderna RMM-verktyg centraliserar vi våra arbetsprocesser, och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas. För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller och en genomgång av hela IT-miljön.

 

En del av det som ingår är.
Säkra och uppdaterade enheter, Backuper för alla plattformar, Kontinuerliga rapporter, helpdesk, ärendehantering från din dator alternativt via E-post eller Telefon, support inom 0 – 8 Timmar, fjärrstyrning inom 0 – 8 Timmar, drift, underhåll , administration ,övervakning, inventering , dokumentation , deployment, licenshantering , automatiserad patchning “Inte bara via Windows, även andra applikationer såsom Adobe, Java och mm” . Alla unika automatiserade funktioner som w2l skapat för alla sina kunder. Ex. omstart av print spooler tjänsten, stoppa och starta olika tjänster, disk rensning och mm. Allt detta ingår ej i Windows utan avtal. Wan 2 Lan erbjuder en proaktiv och automatiserad IT-drift. Drift ser till att er IT-miljö alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig. Samtliga ärenden loggas i vårt interna supportsystem och varje ärende tilldelas ett ärendenummer. Här garanterar vi att alla ärenden behandlas och påbörjas senast inom utlovad responstid enligt underhållsavtal. I de fall Wan2Lan ej kan lösa ärendet fjärrledes garanteras ni att vi utför felsökning och åtgärdande av fel på plats.

 

 

Kontakta Supporten via formuläret eller Se våra öppettider längre ner på sidan.

Kontakta oss!