Nätverk som tjänst

 

Varför och hur!

 

 

 

 

 

Nätverk utan huvudvärk

 

I denna tid av molntjänster, är ett tillförlitligt och säkert nätverk viktigare än någonsin. Många företag vill snabbt kunna skala upp plattformen vid behov och ändå hålla kostnaderna under kontroll. Vad är lösningen?

 

Att köpa sitt nätverk som tjänst.

 

Välfungerande, säkra och tillförlitliga nätverk och internetuppkopplingar är nödvändiga förutsättningar för att ett företag ska kunna sköta sin verksamhet idag. När allt fler verktyg och resurser finns i molnet har det blivit ännu viktigare. Fungerar inte nätverkslösningen går det ofta inte att utföra något arbete överhuvudtaget.

 

Otillgängliga molntjänster stoppar upp hela verksamheten. Det ställer höga krav på nätverkets utrustning och driftsäkerhet. Miljön måste byggas upp på ett sätt som garanterar stabilitet, samtidigt som det är viktigt med flexibilitet, när behov och antalet uppkopplade enheter varierar.

 

Att sköta drift, övervakning och underhåll av nätverksmiljön blir lätt en betungande uppgift för IT-ansvariga som hellre skulle lägga sin tid på mer verksamhetsnära områden.

 

Istället för att på traditionellt vis köpa in, sätta upp och driftsätta sin nätverksutrustning på egen hand finns ett smart alternativ – att köpa nätverksfunktionen som en heltäckande tjänst, Nätverk som tjänst. Då går det att möta högt ställda krav utan att själv lägga ned dyrbar tid. Leverantören tar ett helhetsansvar och garanterar att nätverket fungerar stabilt och säkert.

 

Nätverket levereras som en funktion till ett fast månatligt pris per hårdvaruenhet som används i nätverksmiljön. Ändras förutsättningarna för verksamheten går det lätt att anpassa lösningen efter verkliga behov.

 

Bekymmersfri nätverkslösning

 

Tack vare kostnadseffektiviteten och flexibiliteten hos denna typ av tjänst förutspås marknaden för NaaS ”Network as a service” att växa snabbt under de kommande åren. I en rapport från analysföretaget Global Market Insights görs prognosen att marknadsandelen till 2025 kommer att växa till 30 procent av den totala nätverksleveransen.

 

Tjänsten Nätverk som tjänst är en av Wan2Lan´s och Cisco Merakis managerade tjänster. Den ger kunden en behovsanpassad, heltäckande lösning baserad på marknadsledande nätverksutrustning från den största tillverkaren. Tjänsten täcker såväl trådlöst som trådat nätverk. Konfiguration, proaktiv fjärrövervakning, underhåll, uppdatering, support och felavhjälpning ingår. Säkerheten håller högsta standard.

 

Vi låter en teknisk resursperson göra en utredning på plats i syfte att identifiera rätt hårdvara för en optimal lösning. Detta blir sedan basen för vår offert, där den nödvändiga utrustningen och konfigurationen specificeras. Priset anpassas efter längden på avtalet och inkluderar vårt helhetsansvar för drift, övervakning, underhåll, support och så vidare.

 

I och med att priset sätts per enhet kan lösningen enkelt och snabbt skalas såväl upp som ned om behoven förändras. När det så småningom blir dags att modernisera lösningen går det att upprätta ett nytt avtal baserad på ny hårdvara. Det gör det enkelt för företaget att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen.

 

Fördelar med Nätverk som tjänst

 

  • Wan2Lan tar helhetsansvar för ett tillförlitligt och robust nätverk.

  • Skalbarhet både uppåt och nedåt.

  • Fast månadskostnad.

  • Hårdvara och licenser ingår.

  • Drift, uppdatering och proaktiv fjärrövervakning ingår.

  • Support och felavhjälpning ingår.

  • Alltid den senaste tekniken. Såsom 6é Generationen WIFI 6

 

5 Anledningar att köpa nätverk som tjänst

 

Fördelarna är många! Men några är viktigare än andra. Vi har listat fem anledningar till varför du inte ska investera i ett eget nätverk. Utan istället köpa Nätverk som tjänst.

 

1. Tillförlitlighet

En pålitlig nätverkslösning är avgörande idag när allt fler affärskritiska system körs i molnet. När du köper nätverk som tjänst, tar leverantören ett helhetsansvar för att din verksamhet ska få en tillförlitlig, robust och säker lösning som möter kraven på funktion och tillgänglighet.

 

2. Skala enkelt upp och ner

Företag måste idag ständigt hantera snabba förändringar och agilt kunna anpassa sig efter skiftande förutsättningar. Med nätverk som tjänst blir din lösning enkelt skalbar ifall nätverksbehoven förändras till följd av att din verksamhet växer, krymper, byter inriktning eller börjar använda nya IT-lösningar.

 

3. Frigör tid för det verksamhetsnära

Det är oftast bättre att IT-ansvariga eller IT-avdelningar lägger sin tid på mer verksamhetsnära områden än att se till att nätverksmiljön fungerar som den ska. Med nätverk som tjänst ingår all hårdvara och alla licenser i leveransen, liksom drift, fjärrövervakning, uppdatering, support och felavhjälpning.

 

4. Fast och förutsägbar kostnad

Stora investeringar i nätverksutrustning kan vara betungande för din verksamhet. Samtidigt blir kostnaderna för att bibehålla kvaliteten på rätt nivå lätt oöverskådliga och osäkra. Med nätverk som tjänst betalar du en fast, förutsägbar och lättbudgeterad kostnad för att uppfylla verksamhetens reella nätverksbehov.

 

5. Prioritera i investeringar som skapar värde

Ägandet av nätverksutrustning i sig är inte det som skapar värde för din verksamhet, utan det är vad nätverket låter er göra. Istället för att binda upp kapital i utrustning som snabbt blir föråldrad och behöver uppdateras kan du prioritera investeringar som hjälper er att direkt skapa värde.

 

Nätverk som tjänst ger dig ett stabilt och säkert nätverk, utan att du själv behöver lägga ner någon tid på det. Slipp stora investeringar och få full kontroll på dina nätverkskostnader med en fast månadskostnad. Skala upp och ner efter behov.